Informace ze školní jídelny

 

Od září 2020, tedy na školní rok 2020/2021, se bude stravné a úplata hradit nově bezhotovostně. V průběhu následujících dnů přijde rodičům na uvedený kontaktní e-mail přihláška ke školnímu stravování. Žádáme rodiče o její  vyplnění a zaslání buď na e-mail MŠ:  materska.skola@dolniredice.cz nebo ji mohou vhodit do poštovní schránky v mateřské škole a to co nejdříve, nejpozději však do 20. 7. 2020. Na základě této přihlášky budou jednotlivým strávníkům na uvedený kontaktní e-mail v přihlášce zaslány bližší platební informace.

Výše uvedenou přihlášku je možné si stáhnout také z přílohy.

Nová přihláška do školní jídelny pro děti MŠ